Verksamheten:

Animato utför arbeten inom mekanik och elektronik.

Framförallt erbjuder Animato:

Animato är ett konsultföretag och åtar sig såväl korta jobb,
som mera långsiktiga projekt.

Välkomna att höra av er!