Vad jag kan stå till tjänst med:


Elektronikkonstruktion och mönsterkortslayout

Mångårig erfarenhet av elektronikutveckling och mönsterkortslayout för styr- och mätändamål. Jag använder i första hand Altium och OrCAD men har även erfarenhet av P-CAD, Ultimate och Eagle. Produktion av mönsterkort och färdiga kretskort via underleverantörer.


Mekanikkonstruktion

I första hand elektroniknära mekanik som instrument av olika slag ritade i SolidWorks. Tillverkning via underleverantörer och i den egna verkstaden.


Programmering

Programmering av mikrokontrollers, i första hand Microchips, och utveckling av styrmjukvara under Windows. Har även genomfört ett större projekt i LabView men har idag ingen egen licens på detta.